Monitorovací systém Asistent

Monitorovací systém Asistent je softwarový nástroj sloužící ke sledování počítačů, k monitorování vykonávané práce zaměstnanců, k zaznamenávání veškerých prováděných činností vykonávaných na výpočetní technice a ke vzdálené obsluze PC. Pokud si nejste jisti tím, jakým způsobem vaši zaměstnanci nakládají se svěřenou výpočetní technikou a zda pracovní dobu využívají efektivně, je monitorovací systém Asistent tím pravým řešením, jak se všechno dozvědět.

 

Monitorovací systém Asistent

Co monitorovací systém Asistent dokáže?

 • sledování uživatelských aktivit na počítači – možnost utajeného sledování počítače
 • sledování dle jednotlivých počítačů či loginů – sledování WINDOWS uživatelských účtů
 • počítač i notebook – Asistent sledování zvládá i v režimu OFFLINE
 • zaznamenávání, zobrazení a vyhodnocení sledování za zvolené období
 • sledování navštívených webových stránek
 • sledování spuštěných programů s rozlišením, zda je daný počítačový program používán aktivně nebo běží jenom na pozadí
 • sledování připojených médií jako např. flash disky, externí HDD, CD-DVD a pod.
 • sledování provozu připojených tiskáren
 • vzdálená správa a obsluha počítačů
 • monitorovací systém Asistent reaguje na určité události dle zvolené konfigurace
 • tvorba přehledných výstupů, sestav a statistik
 • podporované verze Windows – Win2000, WinXP. Win7, Win Vista

 

Zjednodušené schéma fungování monitorovacího systému Asistent

Monitorovací systém Asistent pracuje na principu klient – server a hlídá tak veškerou komunikaci ve vaší firemní síti, ale i na každém lokálním počítači nebo notebooku. Zaznamenaná data odesílá ke zpracování a pověřený pracovník je může analyzovat pomocí modulu Přehledy, jenž umožňují detailní pohled na jakýkoliv počítač nebo notebook, ale i Windows login ve vaší firemní síti.

 

Schéma fungování monitorovacího systému Asistent

Popis fungování monitorovacího systému Asistent

Na lokálních počítačích je spuštěna klientská část systému Asistent (agent) a má za úkol tiše zaznamenávat veškerou činnost, která na počítači probíhá. Všechna zaznamenaná data se v časových intervalech zasílají na file server, z něj se za pomocí modulu Importér vkládají do databází (PostgreSQL). Takto upravené záznamy lze pohodlně prohlížet, třídit, řadit, seskupovat, vytvářet grafy a sestavy a k tomuto účelu slouží modul Přehledy.

Připojení ke vzdálenému počítači (může to být i notebook) se uskutečňuje za pomoci lokální sítě nebo FTP serveru, takže se pak počítač stává připojitelným prakticky odkudkoli, kde existuje síť internet (vč. proxy, NAT, firewall). Integrovaná funkce detekce počítačů na lokální síti nebo FTP usnadní nalezení instalovaného programu na vzdálených počítačích.

Systém Asistent lze snadno nastavit tak, aby při provádění operací na vzdálených počítačích bylo vždy vyžadováno autorizační heslo. Záznamy a výsledky monitoringu lze pohodlně zasílat pomocí e-mailu, přehled o dění ve firmě tedy neztratíte ani v případě fyzické nepřítomnosti. Modul Sestavy umožňuje vytváření vlastních analýz a statistik dle zvolených kritérií za všechny sledované počítače a za libovolné časové období.

 

Instalace systému Asistent

Nainstalovat monitorovací systém na počítač, který má být sledován, je jednoduché. Obdržíte od nás instalační soubor s instalačním průvodcem, který vás instalačním procesem provede. Po dokončení instalace je monitorovací systém Asistent ihned připraven ke sledování počítače, na kterém byl nainstalován.

Instalace může probíhat několika způsoby. Ručně nebo vzdáleně. Otevřeně nebo utajeně. Po jednom počítači nebo hromadně. Volba je jenom na vás. I přesto, že zabudovaný instalátor prakticky všechnu práci odvede za vás, v případě, že si s instalací nevíte rady, obraťte se na nás, vždy se vám pokusíme vyjít vstříc a problém tak určitě společně vyřešíme.

Sledování zaměstnanců

Nejenom v časech globální ekonomické krize je důležité mít v úspěšné firmě kvalitní tým lidí. Platit neefektivní pracovní sílu je zbytečným luxusem v jakékoliv době a zřejmě každý majitel své soukromé firmy dbá o to, aby jeho tým byl výkonný a pracoval efektivně. Není ale vždy snadné zjistit, kteří zaměstnanci jsou kvalitní a kteří se jenom vezou na produktivitě ostatních, schopnějších kolegů.

Jak je na tom vaše firma zjistíte, pokud si pozvete personální audit, který provede hloubkovou analýzu a zodpoví tak dotazy týkající se efektivity práce vašich zaměstnanců. Tento audit bude jistě důkladný, ovšem také patřičně nákladný. Další a nepochybně levnější možnost je provést personální audit vlastními silami a jednoduše za pomoci specializovaného software pro sledování zaměstnanců, který ale pořídíte za zlomek toho, co by stál personální audit od profesionální agentury. A nemusíte se bát, sledování zaměstnanců je plně legální, dle platné legislativy má zaměstnavatel plné právo provádět přiměřenou kontrolu svých zaměstnanců, zejména pak může kontrolovat, jakým způsobem zaměstnanci nakládají s pracovní dobou a se svěřenou výpočetní technikou.

Monitorovací systém provede podobný personálně-technický audit stejně důkladně, avšak podstatně levněji a přitom nabízí celou řadu výhod oproti auditu klasickému.

Software pro monitorování a sledování zaměstnanců při práci s počítačem je dnes nezbytnou součástí softwarového vybavení každé společnosti, které záleží na kvalitě vykonávané práce svých zaměstnanců a celkové ekonomické produktivitě firmy.

Hlavní výhody monitorování počítačů oproti personálnímu auditu

Sledování zaměstnanců personální audit snadno nahradí

 • před monitorovacím systémem zaměstnanci nic neutají a neschovají
 • sledování počítačů probíhá non-stop, bez přestávky a neúnavně
 • oproti personálnímu auditu je pořizovací cena monitorovacího systému velmi nízká
 • pořizovací náklady jsou jednorázové, neplatíte už žádné další dodatečné náklady

 

Sledování počítače vám navíc zajistí zejména informace obsahující

 • navštívené webové stránky uživatele PC
 • spuštěné a aktivně využívané programy v PC
 • jednotlivé časy spuštění / ukončení používaných programů v PC
 • otevřené dokumenty v počítači uživatele
 • emailové adresy na které byla přijata / odeslána pošta
 • reálné vytížení hardwaru v konkrétních situacích a časech
 • skutečné využití počítačů během pracovní doby i po ní

 

Sledování pracovních počítačů zaměstnanců již v minulosti pomohlo při odhalení:

 • zaměstnance provádějícího vnitropodnikovou špionáž
 • zaměstnanců podílejících se na rozkrádání firemního majetku
 • zaměstnanců zneužívajících svěřený majetek k soukromým účelům
 • neefektivně nebo málo pracujících zaměstnanců
 • zaměstnance sjednávajícího si erotické schůzky během pracovní doby

Software pro monitorování a sledování zaměstnanců při práci s počítačem je dnes nezbytnou součástí softwarového vybavení každé společnosti, které záleží na kvalitě vykonávané práce svých zaměstnanců a celkové ekonomické produktivitě firmy.

 

Bezpečnost dětí na internetu za pomoci sledování jejich počítačů umožní:

Sledování počítačů a notebooků dětí

 • plnou kontrolu nad počítačem dítěte
 • sledování pohybu dítěte na internetu včetně detailního mapování toho, kam bylo kliknuto myší
 • včasné odhalení nebezpečného chování na internetu (např. zveřejňování citlivých údajů dítěte, fotek a pod.)
 • včasné odhalení různých nebezpečných internetových individuí maskujících se za přítele vašeho dítěte
 • kontrolu nad neoprávněnými platbami přes internet (hry, sex a porno a pod.)

 

Ne každý potřebuje sledovat své zaměstnance. V našem životě existují situace, kdy je potřeba sledovat počítač člověka, který nenese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Typicky se může jednat o vztah rodič – dítě. V takovém případě by každý rodič jistě uvítal plnou informovanost o tom, co jeho dítě na internetu provádí a zda tam na něj nečíhá nějaké nebezpečí. Dnešní elektronický svět se rychle vyvíjí a je plný všemožných nástrah, jež mohou nezkušeného mladého člověka snadno zavléct do situací s pozdějšími nepříjemnými následky.

Může se jednat například o stránky s nevhodným obsahem (sex a porno), stránky týkající se sázení peněz (hazard) anebo třeba jenom na první pohled nevinné povídání přes internet (tzv. chat) s cílem vylákat z vašeho dítěte citlivé údaje jako jsou fotografie, osobní údaje o tom, kde bydlíte a kdy vaše rodina vyráží na dovolenou. Není snad ani příliš nutné domýšlet, co takové informace pro šikovného zloděje znamenají – v podstatě nerušený prostor proto, aby vám během dovolené v poklidu vykradl váš byt.

Sledování osob a dětí, které nemají plnou právní odpovědnost je tak pro rodiče častokrát jediným možným způsobem, jak se preventivně a účinně bránit situacím, díky kterým se může do problémů (a to nejenom finančních) dostat celá rodina. Nečekejte na to, až se problém objeví a účinně jim předcházejte tím, že budete pravidelně dohlížet na to, jakým způsobem se vaše děti na internetu chovají.