MODUL PŘEHLEDY

Jedinečný a hlavní modul, který umožní rychlý, jednoduše získatelný a maximální přehled o využití programů, počítačů a zaměstnanců v organizaci.
Nový způsob nahlížení na data, která máte zcela ve vaší moci a záleží jen na vás, zda budete prohlížet detailní záznamy konkrétního uživatele, analyzovat organizační celek (např. oddělení), zjišťovat jen pět nejčastěji používaných softwarových aplikací ve firmě či deset nejvíce surfujících “hříšníků”. Možností náhledů na zaznamenaná data je neuvěřitelné množství a pokryjí všechny vaše požadavky na vyhodnocení zaznamenaných informací. Jedná se tedy o základní modul, který přehlednou, rychlou a téměř neomezenou formou zajistí veškeré možné výstupy z nashromážděných dat ze všech vašich počítačů, které může vaše společnost vyžadovat.


MODUL ASISTENT

Základní modul monitorovacího systému Asistent běží skrytě a sleduje veškeré dění na jednotlivých počítačích.
Modul Asistent je běžící agent a má na starosti sledování jednotlivých počítačů. Jeho možnosti jsou rozsáhlé, nekončí pouze u sledování zaměstnanců a zaznamenávání činností uživatele, ale nabízí např. i vzdálené přístupy. Tento modul může v případě zájmu o menší počet licencí pracovat i samostatně.


MODUL ADMIN

Slouží k nastavení parametrů celého systému, všech modulů, databáze a uživatelských účtů.
Pomocí tohoto modulu můžete nastavovat oprávnění jednotlivým uživatelům monitorovacího systému k daným modulům, detailně měnit výchozí nastavení všech jednotlivých částí systému a vytvářet přístupy do dalších databází. Pokud tedy chcete mít možnost využít veškerý potenciál všech modulů, nepoužívat pouze výchozí nastavení a tím ovlivnit výkon a efektivitu všech částí systému, je určen tento modul právě vám.


MODUL IMPORTÉR

Rezidentní část modulu, umožňující automatický import zaznamenaných dat do databáze.
Pokud chcete využívat i zbylé části monitorovacího systému, nejen modul Asistent, je pro Vás tento modul nezbytný. Automaticky, v zadaném časovém období a intervalu, zpracovává nashromážděná data monitoringu a importuje je do databáze. Modul navíc optimalizuje importovaná data, provádí předpočítání údajů pro zajištění rychlé odezvy při práci se záznamy v modulu Přehledy a provádí pravidelnou údržbu databázového systému, která zvyšuje jeho výkon a snižuje nároky na hardware.


MODUL REMRUN

Jednoduchá a rychlá distribuce monitorovacího modulu Asistent pomocí vzdálené instalace.
Modul zajišťuje pohodlnou distribuci monitorovací části systému na jednotlivé počítače v rámci domény. S využitím práv administrátora domény instaluje modul Asistent na jednotlivé počítače, které lze vybrat pomocí procházení sítě či detekce počítačů za pomoci zadaných rozsahů IP adres. Nechybí ani možnost tvorby či importu vlastních skupin PC. Tím možnosti modulu RemRun nekončí. Dále budete mít k dispozici další funkce vztahující se ke vzdáleným počítačů mezi které patří: procházení lokálními disky, zjištění detailních informací o hardwarové konfiguraci, hledání souborů na lokálních discích, spouštění libovolných příkazů, detekce OS, ověřování síťové dostupnosti, usnadnění VNC připojení a vzdáleného připojení k ploše.


MODUL SESTAVY

Tvorba vlastních a plnohodnotných sestav nad importovanými daty s využitím jazyka SQL.
Sofistikované řešení vytváření vlastních sestav, které budou plnit veškeré individuální potřeby na získávání informací ze sesbíraných dat monitoringu. Pro tvorbu vlastních sestav stačí mít základní znalost jazyka SQL a můžete získat z nashromážděných dat v databázi úplně vše v libovolných kombinacích. Definice jednotlivých sestav je skutečně velice obsáhlá a nabízí pomocné funkce, ku příkladu:

 • vytváření uživatelských filtrů
 • tvorbu součtů a mezisoučtů na základě podmínek výsledků dotazu
 • změny velikosti řádků
 • vkládání prázdných řádků
 • změn stylu fontu či barev písma a pozadí
 •  

  K dispozici jsou i a další funkce, které vám pouhý výsledek SQL příkazu nezajistí. Z uživatelského pohledu jsou na vytvořené sestavy k dispozici následující funkce:

 • podpora filtrů
 • tisk
 • export záznamů
 • vyhledávání ve výsledcích sestav
 •  

  Tento modul je tedy určen k vytváření výstupů z monitorovacích dat, které dokáží získat jakékoli informace v podobě, ve které je lze využít komfortním způsobem všemi uživateli systému. Zákaznické sestavy lze pochopitelně vytvořit i na míru dle zadání, zakázkově.


  MODUL SPRÁVCE

  Správa jednotlivých instalací rozdělených do organizačních celků v organizaci.
  Manažer jednotlivých instalací modulu Asistent na všech vzdálených počítačích v rámci organizačních celků. Modul přináší jednoduchou orientaci v počítačích, informuje o dostupnosti, spuštěném monitoringu a aktuálním nastavení monitoringu jednotlivých PC. Dále nabízí modifikaci nastavení skupin PC, kde lze jednoduchým způsobem zajistit rozdílné nastavení, tedy např. individuální nastavení seznamu monitorovaných událostí pro jednotlivá oddělení. Právní či personální oddělení může být tedy monitorováno jiným způsobem (sledovány jiné události), než jakéhokoli jiné oddělení, kde je potřeba sledovat více či méně událostí v operačním systému. Modul vypisuje i nezatříděné počítače a lze jím jednotlivé instalace monitorovacího modulu odinstalovat. Ve spojení s modulem RemRun usnadňuje kontrolovanou vzdálenou instalaci modulu Asistent na vybrané počítače.


  MODUL STATISTIKY

  Tvorba jednoduchých výstupů nad importovanými daty, vč. ladění dotazů a předdefinovaných SQL.
  Tento modul vám umožní návrh SQL dotazů v databázi systému Asistent. Díky pomoci při návrhu dotazu, která zobrazí struktury jednotlivých tabulek detailních záznamů monitoringu, bude návrh SQL usnadněn do maximální možné míry. Jednotlivé dotazy lze ukládat, vytvářet šablony a strukturovat jejich výpis pro další uživatele nebo využití v modulu Sestavy. Díky možnosti exportu dat lze záznamy i dále zpracovávat. Pokud tedy chcete mít možnost získat naprosto jakékoli individuální informace z nasbíraných monitorovacích dat a to v libovolných kombinacích, usnadní vám tento modul vaše snažení.


  MODUL ČÍSELNÍKY

  Umožňuje kategorizaci a rozčlenění softwaru, WWW stránek, počítačů a zaměstnanců.
  Díky tomuto modulu získáte možnost kategorizování nalezených informací v monitorovacích záznamech a zařazení počítačů vč. zaměstnanců do organizační struktury. Získáte tím nejen mnohem lepší orientaci v prohlížení záznamů v modulu Přehledy, ale také možnost kategorizace pracovních, zábavných a dalších skupin software či webových stránek, na základě kterých je možno vytvářet souhrny a TOP statistiky. Obsluha tohoto modulu je inspirována programem Total Commander a proto je správa číselníků hračkou a pravidelnou údržbu číselníkových dat tak zvládne každý. Pokud to s vyhodnocováním dat monitoringu myslíte vážně a potřebujete rychle vědět bez zbytečného zkoumání, do které kategorie SW nebo internetová stránka spadá (zábava, hry, pracovní apod.), neměl by vám modul Číselníky chybět.


  MODUL FTP

  Shromažďuje záznamy ze sledování na FTP server a připravuje jejich import do databáze.
  FTP režim umožňuje jednotlivé záznamy uchovávat na FTP serveru. Využívá se v případě monitorování např. firemních notebooků nebo počítačů, které nejsou přímo na lokální síti a které je potřeba zahrnout do databázového importu pro možnost analýz pomocí modulu Přehledy.
  Tento modul tedy pravidelně a v nastavených časových intervalech zajišťuje stahování nashromážděných dat z FTP serveru a zatřídění monitorovacích dat do struktury, kterou je schopen modul Importér zpracovat. V případě, že je FTP server umístěn na lokální síti, lze zpracovávat data FTP serveru přímo z adresáře určeného pro FTP přenos.