Sledování počítače za pomoci monitorovacího systému Asistent zajistí úspory

 • úsporu lidských zdrojů
 • úsporu hardwarového vybavení
 • úsporu softwarového vybavení
 • efektivní podporu při správě počítačů
 •  

  Úspora lidských zdrojů

  Nyní už není nutné škodící a flákající se zaměstnance tolerovat. Sledování zaměstnanců vám umožní je lokalizovat, identifikovat a tím si sjednat ve firmě patřičný pořádek!

 • odhalte flákající se zaměstnance, kteří si řádně neplní své povinnosti
 • lokalizujte bezpečnostní rizika uvnitř firmy a zamezte nebezpečné vnitropodnikové špionáži
 •  

  Mezi nejefektivnější způsoby snížení finančních nákladů bezesporu patří úspora lidských zdrojů. V každé společnosti existují zaměstnanci, kteří neradi vykonávají své pracovní povinnosti, neoplývají zrovna vysokou pracovní morálkou a jejich pracovní výsledky jsou dlouhodobě podprůměrné. Lokalizujte tyto zaměstnance a prozkoumejte jakými způsoby používají svěřenou výpočetní techniku, zda je řádně a plně využívána k pracovním ůčelům, nikoliv zneužívána k účelům soukromým.

  Nudící se zaměstnanci představují pro společnost vždy vysoké bezpečnostní riziko, neboť pouze takové osoby mají čas k experimentům se stahováním a instalací nejrůznorodějšího softwaru, případně k prohlížení warez a porno stránek, které často obsahují množství různých virových nákaz, které mohou snadno ohrozit celou vaší počítačovou síť. Náprava škod od takto nezodpovědného jednání spolehlivě zaměstná další složky vaší organizace (například technickou podporu) na několik hodin, či dní.

  Úspora Hardware

  Monitorovací systém Asistent spolehlivě ukáže, na kterých místech je obměna doopravdy nutná, kde lze nákup ještě odložit, které požadavky jsou zcela neopodstatněné, případně jak využít již zakoupené komponenty co nejefektivněji (např. jejich přesunem).

 • zjistěte reálné potřeby zaměstnanců a nakupujte jenom takový hardware, který je doopravdy potřebaDosažení úspor za pomoci sledování počítačů
 • dostaňte pod kontrolu vysoké výdaje za nákup hardwaru
 • zamezte zbytečnému plýtvání s firemním majetkem (např. zbytečný tisk) a ušetřete tak ještě víc
 •  

  Zřejmě žádná rozumná a ekonomicky uvažující firma nikdy nebude chtít zbytečně uvolňovat finanční prostředky na další nákup nového hardwaru, pokud to není nezbytně nutné. Mnohem lepší by bylo vycházet z přesné evidence majetku a nakupovat pouze takovou výpočetní techniku, kterou vaši zaměstnanci doopravdy potřebují. V praxi je ale, zejména u společností s mnoha klientskými stanicemi, obtížné takovou dokumentaci vést, výpočetní technika (nebo její část) se z nejrůznějších důvodů často přesouvá a obměňuje, ne vždy se odpovědným osobám povede všechny hardwarové přesuny řádně zaevidovat, lidský faktor tak vykoná své.

  Zaměstnanci mají přitom často potřebu tvrdit, že jejich počítač už nesplňuje nároky na něj kladené a že je už morálně zastaralý. Požadují počítač nový, nebo alespoň jeho upgrade za pomocí přidané paměti RAM nebo rozšíření diskové kapacity novým HDD. Je ale jejich požadavek vždy oprávněný? Využívají počítač naplno anebo většinu času vytížení procesoru nepřekročí úroveň 50% a stačí třeba přidat jenom více RAM?

  Za pomoci monitorovacího systému Asistent tyto informace budete mít jako na dlani. Budete mít přehled o tom, co je skutečně nutné nakoupit a to bez ohledu na to, jak jednotlivá oddělení či zaměstnanci nákup nové techniky odůvodňují. Už nikdy nebude potřeba měnit hardwarové vybavení ve firmě plošně. Nyní lze obměňovat pouze to příslušenství, které již skutečně nestačí k naplnění potřeb zaměstnanců.

  Úspora Software

  Ušetřete za nákup licencí k drahému software jednoduše tím, že tyto nákupy nebudete muset dělat! Možná je totiž vůbec nepotřebujete, jenom o tom zatím nevíte.

 • zjistěte reálné potřeby zaměstnanců a nakupujte jenom takový software, který je doopravdy potřeba
 • dostaňte pod kontrolu vysoké výdaje za nákup softwaru
 • najděte místa, kde je drahý software zbytečný, pořiďte Open Source náhradu a ušetřete tak ještě víc
 •  

  Většina zaměstnanců se domáhá vždy nových verzí softwarových produktů, pomocí kterých vykonávají své pracovní povinnosti. Ne ale vždy je takový softwarový upgrade nutný a není pokaždé snadné správně vyhodnotit opodstatněnost takového požadavku. Pro správné rozhodnutí, zda takový požadavek akceptovat či nikoliv, přitom pouze stačí znát skutečné potřeby zaměstnanců a nakupovat pouze to, co doopravdy potřebují.

  Poznejte pracovní zvyklosti svých zaměstnanců a mějte pomocí monitorovacího systému Asistent dokonalý přehled o skutečných potřebách zaměstnanců v oblasti softwarového vybavení. Důkladnou analýzou zjistěte, kde je nutné zakoupit například novou verzi MS Office, kde naopak licence přebývá a nikdo jí nevyužívá. Odhalte softwarová místa, která by bylo možné nahradit nějakou vhodnou freewarovou alternativou a ušetřete tak peníze za drahé licence.

  Správa počítačů

  Vzdálená obsluha počítačů vám usnadní správu počítačové sítě a sníží náklady na servisní pracovníky potřebné k odstraňování vzniklých problémů.

 • obsluhujte počítače ve své síti vzdáleně
 • mějte plnou kontrolu nad firemní počítačovou sítí odkudkoli na světěSledování počítače odkudkoliv na světě
 • předcházejte problémům a minimalizujte tak škody i náklady na jejich odstraňování
 •  

  Monitorovací systém Asistent obsahuje podporu při správě počítačů. Díky on-line komunikaci klienta máte nejen přehled o dění na počítačích, ale získáte i nástroj pro vzdálenou obsluhu počítačů. Veškeré činnosti, které by se musely provádět na místě, lze takto provádět vzdáleně, a to i bez vědomí a obtěžování samotných uživatelů. Z bezpečnostních důvodů lze systém nastavit tak, aby vzdálený přístup k počítačům byl možný až po povolení daných operací samotným uživatelem, čímž je zamezeno neoprávněným průnikům do soukromí zaměstnanců zaměstnavatelem.

  Vůbec se přitom nemusíte omezovat a veškeré tyto operace provádějte kdekoliv mimo vaši lokální pracovní síť. Můžete tak činit např. z jednání či dovolené, zkrátka odkudkoli na světě. Stačí pouze připojení k internetu.

  Vaše počítače budou pod vaší kontrolou tak, jak tomu doposud nebylo. Návštěva IT podpory u samotného uživatele, např. i mimo pracovní dobu (hotline), bude díky těmto možnostem minimalizována, což může přinést nejenom další úspory, ale i maximální komfort při správě vaší počítačové sítě.

  Možnosti nasazení v soukromé sféře

  Ani v soukromé sféře se Monitorovací systém Asistent neztratí a jistě má co nabídnout i jednotlivcům. V kombinaci s vhodně vybraným hardwarem můžete mít pod kontrolou váš domov (např.: umožní vám zkontrolovat stav vašeho domova z místa vaší dovolené pomocí nainstalovaných kamer), při vhodné úpravě programu je možné napojení na váš domácí alarm a podobně.