FAQ – často pokládané dotazy

Pro koho může být sledování počítačů prospěšné?

Monitorování činností uživatelů počítačů v pracovním prostředí je samozřejmě prospěšné pro zaměstnavatele, kteří tak mohou lépe kontrolovat vykonanou práci svých podřízených zaměstnanců a účinně tak zvyšovat produktivní výkonnost celé společnosti. Rozumně nastavená pravidla monitoringu umožní snadno odhalit neproduktivní složky organizace, případně konkrétní jednotlivce, kteří společnosti neprospívají, ba dokonce na ní parazitují a svěřené pracovní prostředky (mezi ně PC rozhodně patří) zneužívají ve svůj osobní prospěch.
Pročištění společnosti od takto nepoctivých zaměstnanců ale může mít i pozitivní vliv na zaměstnance, kteří si své pracovní povinnosti řádně a včas plní, neboť díky monitoringu vedení společnosti o těchto zaměstnancích ví a může je tak pozitivně motivovat, ať už finanční formou, či pomocí zaměstnaneckých výhod a benefitů.
Dalším přínosem monitoringu je důkladná znalost potřeb zaměstnanců. Společnost tak může ušetřit nemalé finanční prostředky za nákup hardwaru a softwaru, neboť bude přesně vědět, jaké programy a na jakých hardwarových konfiguracích zaměstnanci skutečně provozují. Není totiž nic neobvyklého, když na počítači s nainstalovaným například relativně drahým MS OFFICE 2007, tuto aplikaci prakticky nikdo nepoužívá a je tedy nasnadě nasadit freewarovou alternativu, případně licenci programu přesunout na počítač, kde využívána bude. Podobně i v hardwaru lze snadno zjistit skutečnou vytíženost počítače a naddimenzovanou pracovní stanici přesunout na jiné místo, kde výpočetní výkon stanice najde lepší uplatnění.

Sleduji počítače – musím o tom zaměstnance informovat?

Zaměstnavatel sice dle platné legislativy nemá při zavádění a provozu monitoringu, jakožto přiměřeného nástroje ke kontrole způsobu využití pracovní doby, vůči zaměstnancům přímou oznamovací povinnost, ale naše společnost všem našim zákazníkům jednoznačně a silně doporučuje, aby o svém úmyslu monitorovat pracovní počítače své zaměstnance řádně a včas plně informovali.

Cílem monitoringu by nikdy neměla být represe zaměstnavatele vůči zaměstnancům, naopak oznámení o zahájení monitorování zaměstnanců v praxi obvykle vede k celkovému výraznému zefekivnění práce na všech úrovních organizace.

Jaká by měla být etická pravidla při sledování počítačů?

Nastavení pravidel monitoringu je klíčovou záležitostí při nasazování monitorovacího systému v praxi. Každý zaměstnavatel by měl znát jak svá práva a povinnosti, tak i práva a povinnosti svých zaměstnanců. Zákoník práce do jisté míry stanovuje, co je ještě přiměřenou kontrolou výkonu práce zaměstnanců a co už je za hranicí zákona.
Za obecně i právně přijatelné se považuje například sledování spuštěných programů / procesů, doba aktivity v nich, sledování navštívených internetových stránek, doba strávená jejich prohlížením a podobně.

Není vhodné zjišťovat obsah soukromé komunikace (maily, messaging), ba dokonce je takový způsob monitoringu v rozporu se zákonem o ochraně soukromí. I přesto, že pracovní mailová schránka je majetkem zaměstnavatele, obsah případné soukromé mailové korespondence číst oprávněn není. Může ale bez obav kontrolovat mailové adresy, na které byla pošta odeslána/přijímána, což je v naprosté většině případů dostatečným vodítkem k zjištění skutečnosti, jak je v organizaci pošta využívána.

Protizákonné je používání keyloggerů, které mohou sbírat citlivé údaje od uživatelů sítě (např. přístupy a hesla k emailovým účtům, obsah ICQ komunikace a podobně), výjimkou jsou specializovaná pracoviště, které mají ke sběru takových údajů závažné důvody spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele (typicky bankovní instituce). Účelem takové kontroly je výhradně ochrana majetku zaměstnavatele, nikdy ne samotné sledování zaměstnanců a o provozování tohoto typu monitoringu a jeho rozsahu je zaměstnavatel povinný své zaměstnance informovat.
Monitorovací systém Asistent neumožňuje v základním nastavení sběr stisknutých kláves, umí je ale samozřejmě sčítat.

Musím si pokaždé když chci provést monitoring objednávat službu?

Nikoliv! Naše společnost prodává monitorovací systém Asistent jako softwarový produkt, nikoliv jako službu. To znamená, že zakoupením licence programu zákazník získává doživotní možnost program plně využívat a nemusí pokaždé, kdy potřebuje monitoring provést objednávat službu, která mu požadované výstupy zajistí.

Naši zákazníci prostě platí jenom jednou!

Jaká je minimální HW konfigurace pro provoz systému Asistent?

Pro klientskou stanici (sledovaný počítač):
Processor: 500 MHz
RAM: 256 MB
HDD: 500 MB volného místa

Počítač sloužící k vyhodnocování výsledků monitoringu (nebo server):
Processor: 1 GHz
RAM: 512 MB
HDD: 50 MB voného místa

Podporované operační systémy:
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8

Jaké je asi vytížení klientského počítače s nainstalovaným systémem Asistent?

Vytížení počítače je zcela zanedbatelné. Monitorovací systém Asistent byl navržen tak, aby co nejméně vytěžoval počítač, na kterém je nainstalován. Operační paměť je pravidelně optimalizována, systémové nároky jsou naprosto minimální:

Zátěž CPU: 0,1 – 1,0%
Zátěž RAM: 3 – 10%

Jakými způsoby lze Asistenta nainstalovat?Sledování počítačů a monitorování zaměstnanců

 • vzdálená instalace pomocí modulu RemRun – více o modulech
 • vzdálená instalace pomocí loginscriptu – co je loginscript?
 • fyzická instalace prostřednictvím integrovaného instalátoru
 • tichá, bezdotyková instalace programu (proběhne na pozadí)
 • instalace za pomoci maskovaného instalátoru
 •  

  Jaké možnosti nabízí vzdálená obsluha PC?

 • možnost ukončení procesu
 • možnost spuštění příkazu nebo programu (normálně, maximalizovaně, skrytě)
 • možnost obsluhy příkazového řádku s vrácením výsledku
 • možnost výpisu obsahů všech připojených disků (včetně externích)
 • možnost práce se soubory na disku (např. vytvoření/smazání složky)
 • možnost práce s registry
 • možnost vzdáleného restartu, vypnutí a zamrznutí počítače
 • možnost přehrání zvukového souboru WAW
 • možnost odeslání a zobrazení libovolného obrázku přes obrazovku uživatele
 • možnost odeslání varovné zprávy s libovolným textem
 • možnost získat snímky z připojené webkamery
 • možnost získat otisky obrazovky (screenshoty)
 • možnost získat záznam zvuku z připojeného mikrofonu
 • možnost přímého odposlechu mikrofonu
 • možnost ovládat vstupní zařízení (klávesnice, myš) počítače s jednoduchým skriptováním povelů
 • mnoho dalších funkcí, více v popisu programu..
 •  

  Jaké jsou možnosti připojení k monitorovaným počítačům?

  Lokální síť
  Připojení k jakémukoliv počítači v lokální síti je bez jakéhokoliv omezení.

  Síť internet
  Podmínkou připojení je možnost přístupu sledovaného počítače k FTP serveru, poté je připojení k počítači pomocí sítě internet možné odkudkoliv na světě, bez ohledu na to, zda je monitorovaný počítač schován za proxy serverem, NATem nebo firewallem.

  Jsou nějaká negativa při sledování počítačů?

  Asi největším rizikem při monitoringu je možná zneužitelnost získaných dat pracovníky, kteří jsou monitorováním a vyhodnocováním získaných výsledků přímo pověřeni.
  Monitorovací systém Asistent nabízí velkorysé možnosti konfigurace a díky tomu při správném nastavení programu k získávání citlivých dat nemůže dojít, ovšem svou roli zde sehrává lidský faktor a ten, jak je známo, bývá tím nejméně spolehlivým a předvídatelným článkem v celé této problematice a tudíž za něj (z pohledu prodejce software pro sledování počítačů) nelze nijakým způsobem nést odpovědnost.

  Kolik licencí Asistenta je potřeba zakoupit?

  Počet licencí systému Asistent, které je nutné zakoupit, se vždy rovná počtu sledovaných počítačů, tedy 1 licence = 1 sledovaný počítač. V případě vzdáleného sledování počítačů je ale nutné počítat s nákupem jedné licence navíc. Tato licence umožní instalaci monitorovacího systému Asistent na počítač, který bude sloužit k vyhodnocování a k zobrazování výsledků monitoringu a to i v případě, že tento počítač sám sledovaný nebude.

  počet licencí (domácnosti) = počet sledovaných počítačů + 1
  počet licencí (firemní prostředí) = počet sledovaných počítačů + balíček modulů

  Výjimkou je situace, kdy je na sledovaném počítači zároveň provozováno i vyhodnocování monitoringu, v takovém případě postačí nákup jediné licence (typicky 1 domácí počítač), je nutné ovšem počítat s tím, že nebude možné tyto výsledky prohlížet vzdáleně.
  V případě vyššího počtu sledovaných počítačů (typicky firemní prostředí) se k požadovanému počtu licencí automaticky dodává příslušný balíček modulů, jehož součástí je vždy modul Přehledy, který umožňuje záznamy monitoringu zpracovat, třídit, vytvářet statistiky, prohlížet a tisknout. V takovém případě modul Přehledy nahradí onu 1 licenci Asistenta,  nenahradí ale možnost vzdálené obsluhy k monitorovaným počítačům – to je výhradní vlastnost Asistenta samotného, proto pro využití funkcí vzdálené obsluhy  je potřeba vždy dokoupit 1 licenci produktu navíc.

  Licence systému Asistent jsou nepřenosné a nejsou povoleny zejména dočasné instalace na vybranou skupinu počítačů, následné odinstalace a instalace na jinou skupinu počítačů.

  Doplňující informace o cenách jednotlivých licencí produktu Asistent a cenově výhodných balíčcích, které obsahují funkcionalitu rozšiřující moduly naleznete na stránce ceník.

  Kam se ukládají záznamy probíhajícího monitoringu?

  Místo, kam se budou ukládat archivace záznamů monitoringu lze libovolně zvolit v nastavení programu, může to být lokální disk sledovaného počítače nebo síťové úložiště.

  Kolik místa na disku obsadí záznamy monitoringu?

  Velikost pořízených záznamů monitoringu je závislá na celkovém nastavení systému Asistent. V případě minimalistického sběru textových informací (typicky výčet spuštěných programů, navštívených stránek a podobně..) je velikost denního záznamu opravdu malá, pohybuje se zhruba někde kolem 8-12KB/1PC.

  Jiná je ovšem situace, pokud jsou v nastavení aktivované funkce sběru příloh (typicky screenshoty, audio záznamy, snímky z webkamer..), v takovém případě se velikost denního záznamu může vyšplhat až na několik MB/1PC.

  Je legální sledovat činnost zaměstnanců pracujících s počítačem?

  Sledování prováděných činností na svěřené výpočetní technice je samozřejmě plně legální, a legislativně ho řeší Zákoník práce, konkrétně §316, odstavec 1, kde je napsáno:

  „Zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování zákazu podle věty první je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat.“

  Dále dle §302 Zákoníku práce, mezi povinosti zaměstnavatele mimo jiné patří:

  a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky
  b) co nejlépe organizovat práci

  f) zabezpečovat dodržování právních a vnitřních předpisů
  g) zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele.

  Jakým způsobem lze produkt Asistent objednat?

  Objednat si Monitorovací systém Asistent lze velice jednoduše pomocí objednávkového formuláře, případně odesláním e-mailu nebo formulářem Objednat. Postačí uvést počet objednávaných licencí, obratem obdržíte odpověď s dalšími instrukcemi o možnostech platby a způsobu doručení požadovaného počtu licencí systému Asistent.

  Jakým způsobem budou zakoupené licence programu Asistent koncovému zákazníkovy dodány?

  Preferujeme ten nejrychlejší, uživatelsky nejpřívětivější a zároveň i nejlevnější způsob distribuce monitorovacího systému Asistent, což je dodání elektronickou cestou. Zákazník po zaplacení zálohové faktury obdrží mailem fakturu, registrační informace nutné k instalaci a příslušný link, pomocí kterého si může instalační soubor stáhnout do svého počítače.

  V případě zájmu o fyzické instalační médium (CD) lze toto zaslat poštou na adresu zákazníka. Tato forma distribuce je zpoplatněna částkou 100,-Kč + DPH a zahrnuje cenu instalačního média, poštovné a balné.

  Vyobrazené krabicové verze systému Asistent mají pouze ilustrativní charakter a nejsou součástí dodávky.

  Lze nainstalovaný systém Asistent v počítači odhalit?

  Nainstalovaný program Asistent není možné žádnými běžně dostupnými prostředky v počítači odhalit, neboť využívá řadu maskovacích prvků a běžný uživatel bez administrátorských práv tak nemá prakticky žádnou šanci jak přítomnost Asistenta v systému Windows zjistit.

  Jakým způsobem jsou záznamy monitoringu chráněny?

  Veškerá data systému Asistent a záznamy monitoringu jsou šifrována a ZIPována do archivu pod heslem.